Årsplan

                                   

 

 

ÅRSPLAN

FOR

LINDEBAKKEN BARNEHAGE

2017 – 2018

 

 

 

MERKEDAGER:

 

Planleggingsdager:

 

2017

Fredag 6 oktober ( høstferie )

Mandag 6 november ( Fagdag på kommunen )

 

2018

Fredag 23 februar ( vinterferie )

Fredag 18 mai ( pinsehelg )

Fredag 29 juni

 

Lucia:

Onsdag 13 desember

 

Nissefest:

Tirsdag 19 desember

 

Karneval:

Torsdag 15 februar

 

Sommerfest 2018:

Mandag 4 juni

Reservedag: torsdag 7 juni

 

NB!

Barnehagen åpner tirsdag, 1 august 2017

 

Generelle bestemmelser
Bringing/henting
Dersom barna skal hentes av andre enn foreldre/foresatte må barnehagen ha beskjed om det. Som hovedregel vil vi at barna skal være i barnehagen i kjernetiden mellom kl 9.00 – 14.00. Samlingsstund og ulike aktiviteter vil bli avviklet i dette tidsrommet. Vi står også fritt til å forlate barnehagen i tidsrommet fra kl 9.00 til 14.00.
Det bør bli gitt beskjed dersom barna ikke kommer eller kommer senere enn klokken 9.00, dersom barna skal til lege, tannlege, helsestasjon og lignende.

 

Sykdom                                                                                                                         Syke barn skal ikke være i barnehagen. Smittefaren er stor i barnehagen, hold derfor barnet hjemme hvis det er sykt. Skulle barnet bli syk i løpet av barnehagedagen, vil vi ta kontakt. Dersom barnet blir akutt syk eller utsettes for uhell tar vi kontakt med foreldre, eventuelt lege. Når det gjelder de vanligste sykdommene vil vi forholde oss til oversikten i magasinet ”Glade barn” som alle får i begynnelsen av barnehageåret. Dette vil i tillegg bli hengt opp i garderoben.

NB! Ved oppkast skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste oppkast.

 

 

Klær
Barna må ha med seg klær som passer til all slags vær. Det må til en hver tid være skifteklær til barna, husk jevnlig å sjekke hylla i garderoben.
Uhell av mange årsaker kan fort skje! Været skifter også fort.
SKO OG KLÆR SKAL MERKES MED NAVN ELLER INITIALER
NB! Ta med vått tøy hjem. Dresser, sko og votter etc. det tørker ikke i barnehagen over natten.

Tøm gjerne garderoben hver fredag. Da vil dere få bedre oversikt og det letter renholdet.

Matordning
Foreldre lager niste og sender med barna som skal spise mellom kl. 7.00 – 9.00.
Kl. 10.30 Måltid med frukt.
Kl. 13.30 Måltid.
En gang i uken er det varm mat, dagene vil variere på grunn av at alle barn skal få være med på det, også de med redusert plass.
Foreldrene betaler i dag kr. 250 i måneden for barn på full plass og redusert etter størrelse. Prisen kan bli økt/redusert (selvkostprinsippet)

 

Bursdagsfeiring
Når barna har bursdag blir de feiret med sang/eventyr og krone fra barnehagen. Det er opp til foreldrene om det skal feires med noe ekstra å spise.

Tradisjoner
Lucia: 13. desember går barna i Lucia- tog. Vi baker lussekatter.

Advent: Fra midten av november og i desember har vi juleverksted. Målet er ikke at alle skal lage alt, men at alle får laget noen julegaver tilpasset alderen.
Fra 1. desember vil vi hver dag ha samling med julesanger, julefortellinger og åpning av adventskalender. I adventskalenderen vil det være nye leker/ ting til barnehagen. Vi vil bake julekaker med barna, og arrangerer en nissefest i desember, der barna får besøk av julenissen.

Karnevai: I februar vil vi ha karneval i barnehagen. Vi kler oss ut og slår katta ut av sekken.

Påske: Påsken vil bli markert med påskefortellinger og sanger som hører påsken til. Vi vil ha ulike påskeaktiviteter. Vi avslutter med påskelunsj.

Sommerfest: Barnehageåret avsluttes med en sommerfest for barn, foreldre og personalet i juni.

Planleggingsdager
Barnehagen har fastsatt 5 planleggingsdager i året. 2 før jul og 3 etter jul.

2017: Fredag 6 oktober ( Høstferie )

         Mandag 6 november ( Fagdag )

 

2018: Fredag 23 februar ( vinterferie )

           Fredag 18 mai ( Pinsehelg )

           Mandag 29 juni

 

Turer
Førskolebarna reiser hver vår til dyreparken i Kristiansand og overnatter i Kardemommeby.

De andre barna drar på dagstur for eksempel til Holt landbruksskole, gårdsbesøk på Tveite, togtur o.l..
Vi har funnet et egnet turområde i nærheten av barnehagen. Turene for de minste barna bør ikke være for lange, for det er viktig at barna har tid til her og nå opplevelser, til å utforske og undre seg, og gjøre nye erfaringer.                                                  Målet for turene er å gi barna mange og forskjellige sanseerfaringer, styrke selvtilliten og øke de motoriske ferdighetene. Barna skal få bruke alle sansene og bli kjent med de fire årstidene.

 

Foreldresamarbeid
Det er viktig for oss at vi har et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene til ungenes beste. Vi ønsker aktive foreldre som deltar i samarbeidet om hele barnehagens utvikling.

 

PEDAGOGISK DEL
Vi vil at barnas hverdag skal være preget av lek og læring sammen med gode                                             venner i et trygt og godt miljø.                      
- Vi vil tilrettelegge for språklig stimuli.

- Vi vil tilrettelegge for tall, rom og form.
Voksne skal være lyttende og anerkjenne barna for det dem utrykker verbalt og non verbalt.

TRAS
(Tidlig registrering av språkutvikling, ordproduksjon og setningsproduksjon).
Vi bruker TRAS ved behov.


Samlingsstund:                                                                                          Hver dag har vi et pedagogisk opplegg som tilpasses barnas alder, hvor vi blant annet har sang/ bevegelse, tall/telling, lek/trylling, form/farge, dager/mnd, været/årstidene og begrepslære. Vi har enkel engelsk, filosofi, matematikk og norsk, barna skal bli kjent med bokstaver og tall (lyder/mengder). Vi har samtaler og øver barna på å vente på tur. Det blir gitt beskjeder, tatt opp ting og temaer (også barnas ønsker), og vi forbereder barna på hva som skal skje senere eller en annen dag. Barna får være med å bestemme, delta og fortelle. Sosial kompetanse og empatitrening er også sentralt her.

 

 

 

Danning:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter.

 

Lek:

“Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter” (Rammeplanen)

Lek er en stor del av barnekulturen, og det er viktig at det blir lagt til rette for variert lek i barnehagen. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Forskjellige omgivelser inspirerer til ulik lek og utfordringer. Personalet i barnehagen må derfor inspirere, oppmuntre og støtte barnas lek. Leken skal tillegges egenverdi å ha en fremtredende plass i barnehagehverdagen. Det finnes mye god læring gjennom leken, hvor barna kan tilegne seg god kunnskap av hverandre, og ved observasjon i dagliglivet. Samspill og samarbeid er også sentralt i leken. Leken er også en god arena for å danne vennskap, og for utvikling på det sosiale området. For å komme inn i lek, må barna mestre ulike lekekoder. Dette kan være for eksempel; forhandlingsteknikker, å skille mellom lek og virkelighet, sette grenser for seg selv og opplevelsen av humor. Her har personalet en viktig rolle med å se til at barnet mestrer de ulike lekekodene som må til for å inngå i en lekrelasjon. Leken er med på å styrke barnas identitet og selvfølelse, samtidig som den har en utprøvende funksjon der barna tester ut ulike oppfatninger, verdier og normer.

 

 

Årstema 2016/2017: “Eventyr”

Gjennom dette barnehageåret vil vi jobbe med temaet “EVENTYR”. Under vil det følge eksempler på hvordan vi vil jobbe med temaene. Gruppene “stjerneskudd” og “regnbuen” kommer til å fokusere på samme tema og eventyr måned for måned, mens “solstrålen” har noe ulikt. Dette på grunn av utstyr, og fordi at ikke alle eventyrene passer for de ulike aldersgruppene. Arbeidsmåten vil bli tilpasset barnets alder. På Solstrålen vil de hovedsakelig bruke stemmen til å fortelle i samspill med bruk av konkreter. På Regnbuen vil det bli tatt i bruk blant annet lydbok i tillegg til å fortelle med konkreter. Stjerneskudd vil bruke de andre nevnte presentasjonsmåtene og bruke dramatisering. Både at de voksne sramatiserer eventyrene for barna, og at barna selv får dramatisere for hverandre.

 

Vi har valgt eventyr som årstema av mange årsaker. I eventyret er det mye gjentakelse, noe som fenger barn veldig. Ved at det er en gjentakende og enkel oppbygging blir eventyret forutsigbart på tross av “farer” og spenning, noe som skaper trygghet og en glede av at de vet hva som kommer. Eventyret fremstår som en lystig lek der ungene, uansett hva som måtte hende, kan stole på at enden er god til tross for at utgangspunktet virker håpløst. De lærer også sjangerens typiske trekk som at det alltid starter med “det var en gang”, at det avsluttes med “og snipp snapp snute så var eventyret ute”, at eventyret inneholder typiske karakterer (den snille, skurken og de gode hjelperne) og at visse tall går igjen i fortellingen (3,7). I eventyret er det også gode budskap som vi vil ta vare på i barnehagen. Det er alltid den snille som kommer godt ut av situasjonen og belønnes, mens skurken sitter igjen med “Svarte-Per”. Det fokuseres ofte på vennskap, og på det å hjelpe andre. Å bruke eventyr vil også hjelpe barna til å ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

Oversikt over temaer, eventyr og sanger vi vil bruke de forskjellige månedene:

August
Denne måneden vil vi hovedsakelig bli kjent med nye barn, voksne og omgivelser. Fokuset blir på å skape gode relasjoner og trygghet.

September
solstrålen:

Tema: Vennskap

Eventyr: Bukkene Bruse

Sang: “Lille bukkene bruse”

 

Regnbuen og stjerneskudd:

Tema: Vennskap

Eventyr: Løven og musa

Sang: “Fly, ja fly (Karsten og Petra)

Oktober
Solstrålen:

Tema: Høst

Eventyr: Den lille røde høna og hvetekornet

Sang: “Høsten kommer”

 

 

Regnbuen og Stjerneskudd:

Tema: Høst

Eventyr: Den lille røde høna og hvetekornet

Sang: “Potetsangen”


November
Solstrålen:

Tema: Høst

Eventyr: Den lille musa som ville finne seg en venn

Sang: “Vi er en familie på fem”

Regnbuen og stjerneskudd:

Tema: Høst

Eventyr: Haren og skilpadden

Sang: Adventsanger – “Nå tenner vi et lys”

 

Desember

Tema for alle avdelinger: JUL!

Eventyr: diverse jule-eventyr

Sang: “På låven sitter nissen”

 

Vi har samlinger om jul, både den kristne tradisjonen og om julenissen. Vi hører på julefortellinger, har juleverksted, julekalender og teller dagene til jul! Denne måneden går vi også i Lucia tog og har nissefest!

«Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen» (Rammeplanen 3.5 s.40 – 41)

Januar                                                                                              Solstrålen:

Tema: Vinter

Eventyr: Ullvotten

Regle: “snøkrystaller”

Regnbuen og stjerneskudd:

Tema: Vinter

Eventyr: De tre små grisene

Regle: “Snøkrystaller”

Februar                                                                      

Solstrålen:

Tema: vinter

Eventyr: By musa og skogmusa

Sang: “Det snør, det snør”

 

Regnbuen og Stjerneskudd:

Tema: Vinter + Samene

Eventyr: Ullvotten

Sang: “Det snør, det snør”

 

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Denne måneden skal vi bli bedre kjent med samene, deres kultur og opphav. Vi skal lytte til joik og ha diverse formingsaktiviteter knyttet til temaet.

Vi har også KARNEVAL denne måneden J

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv» (Rammeplanen 3,6 s.41)

 

Mars
Solstrålen:

Tema: Vår i luften

Eventyr: Gullhår og de tre bjørnene

Sang: “Bjørnen sover”

 

Regnbuen og Stjerneskudd:

Tema: Påske + Førstehjelp

Eventyr: Bukkene Bruse

Sang: “Lille bukkene bruse” og “En liten kylling i egget lå”

 

Denne måneden fokuserer vi på PÅSKE og at våren gjør sitt inntog. Det spirer og gror, nytt liv oppstår. Vi lytter til fortellinger om påskeharen, får et innblikk i den kristne påsketradisjonen og har formingsaktiviteter knyttet til dette. Kanskje vi får besøk av påskeharen også? J

«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.» (Rammeplanen 3,5 s. 39)

April
Solstrålen:

Tema: Vår

Eventyr: Kyllingene som ikke ville gå å legge seg

Sang: “En liten kylling i egget lå”

 

Regnbuen og Stjerneskudd:

Tema: Vår + Trafikk

Eventyr: Gullhår og de tre bjørnene

Sang: “Bjørnen sover”

 

Mai

Solstrålen:

Tema: Vennskap

Eventyr: Løven og musa

Sang: “Tenk at nå er dagen her”

 

Regnbuen og Stjernskudd:

Tema: Vennskap + 17 Mai

Eventyr: Den lille musa som ville finne seg en venn

Sang: “Tenk at nå er dagen her”


Denne måneden fokuserer vi på nasjonaldagen vår! Vi snakker om hvorfor vi feirer 17. Mai, lager kunst, øver på 17. Mai sanger og øver på å gå i tog! J
                                                                                                                                     Alle: Vi bruker også denne måneden på å forberede oss til sommerfesten! J


Juni

Har vi ikke noe fast opplegg, vi koser oss og håper på varme sommerdager.

 

Førskoletilbud: (barn født i 2010)
Barna i Lindebakken får 1-2 timers tilbud i uka med førskole fra oktober til mai.
Dette er en forberedelse til skolestart. Barna skal leke med språket, bokstaver, rim/regler. De skal bli språkbevisste og øve på god muntlig fremstilling.               I matematikken skal vi leke med tall, mengder, rom/ form, forsøke å gi tallforståelse og se sammenheng mellom symbol og mengde. Vi skal trene konsentrasjon, begreper og finmotorikk.

RAMMEPLAN

Vi bruker rammeplanen som arbeidsverktøy.

 

Fagområdene.

 

Vi følger barnehagens rammeplan og jobber med ulike fagområder som består av kommunikasjon, språk og tekst.

Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av budskap. Både den nonverbale (kroppsspråk) og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.

Tekst omfatter både skriftlig og muntlige fortellinger, poesi, dikt rim, regler og sanger.

Kropp, bevegelse og helse.

I småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen.

Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, skaffe seg gode varierte erfaringer og allsidige bevegelser og utfordringer.

Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet.

Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider.    

 

Kunst, kultur og kreativitet.  

Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon.  

 

Natur, miljø og teknikk.

Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.

Etikk, religion og filosofi.    

Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnehagen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

Nærmiljø og samfunn.

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nyskjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Mediene vil også ha betydning for barns hverdag.

 

Antall, rom og form.

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimenter og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over og utforske og leke med tall og former.

Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begrep,

erfare, utforske og leke med form og mønster,

erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne,

erfare plassering og orientering, og på den måten ut-vikle evner til lokalisering.

 

Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Legge til rette for at barna får erfaringer med ulike typer mål, målenheter og måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum, tid.

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt.

Arbeid med fagområdene må tilpasse barnets alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger.

Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning.

Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. Barn vil møte både likheter og ulikheter mellom institusjonene.

Samarbeid mellom barnehage og skole er viktig for alle barn og spesielt barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorg – eller læringsmiljø.

Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkelt barn, skal foreldrene samtykke i dette.

Dersom behov for omfattende tilrettelegging må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen.